Friby Molde

Molde har vært med i nettverket av fribyer for forfulgte forfattere siden 2005. Det betyr at byen har påtatt seg et særlig ansvar i kampen for ytringsfrihet og for å ta imot forfattere som er forfulgt i hjemlandet sitt.  En fribyforfatter kommer i utgangspunktet for en periode på to år. Et fribyopphold innebærer at forfatteren får økonomisk sikkerhet og får være på et trygt sted, der han/hun kan gjenoppta arbeidet sitt.


ICORN

Det er foreningen ICORN (International Cities of Refuge Network) som har ansvaret for å koordinere fribyvirksomheten i Norge og i andre land som har fribyer. Molde kommune er medlem av ICORN, og har inngått en samarbeidsavtale med Bjørnsonfestivalen som blant annet gir festivalen ansvar for å legge til rette slik at forfatteren får arbeide og utvikle seg faglig. 

 

Moldes fribyforfattere 

Hika Fekede Dugassa 

Hika Fekede Dugassa kom til Molde i februar 2013 som byens fjerde fribyforfatter. Molde kommune er del av det internasjonale Fribyforfatternettverket som tilbyr forfulgte forfattere og journalister opphold. Dugassa er forfatter, nettsamfunnsaktivist  og var universitetslektor hjemme i Etiopia. Han har en mastergrad i litteratur fra Universitetet i Addis Abeba, Etiopia, og mastergrad i "Performing Arts" fra Universitetet i Frankfurt am Main, Tyskland, hvor han blant annet medvirket i flere teaterproduksjoner som ble vist både i Frankfurt, København og på Nationaltheatret i Oslo. 

 

Ammar Tassaei 

Våren 2010 ankom Moldes tredje fribyforfatter, Ammar Tassaei sammen med familien sin, Tassaei kommer fra Ahwaz-provinsen i det sørlige Iran, hvor han arbeidet som journalist, forfatter og menneskerettighetsaktivist. Han har særlig engasjert seg for i ulike minoriteters situasjon i Iran. 

 

Nada Yousif

Moldes andre fribyforfatter, forfatteren og journalisten Nada Yousif fra Irak, kom til byen i 2007. Hun skriver i hovedsak om kvinners rettigheter og den sosiopolitiske situasjonen i Irak. Yousif  bor fremdeles i Molde sammen med familien sin.

 

Gilles Dossou-Gouin

Gilles Dossou-Gouin kom til Molde i 2005 som byens første fribyforfatter. Han er fra Benin, hvor han arbeidet som forfatter, journalist og etterforsker. Dossou-Gouin bor fremdeles i Molde sammen med familien sin.

 

LES MER HER: 

ICORN - international cities of refuge network

Norsk P.E.N.